Kendisini geliştirmek isteyen profesyonellere yol arkadaşlığı yapıyor.

Nurdan Özdemir; iş yaşamı kalitesini arttrımak, vizyonunu keşfetmek, hedeflerini belirlemek, hedefine giden yolları seçmek, yoldaki engellerini kaldırmak ve bu yolda kalmak isteyen profesyonellere yol arkadaşlığı yapıyor. En büyük motivasyonu, insanın daha iyi bir versiyonunu yaratma potansiyeli. Hayatının sorumluluğunu almak ve hayattaki duruşunu var oluş amacıyla örtüştürmek isteyen, buna cesaret edebilen profesyonellerle çalışıyor.

Duygularla akıllı olmak anlamına gelen duygusal zekanın, iş yaşamı kalitesini iyileştirmek, insanların refah düzeyini arttırmak, sağlıklı ilişkiler kurmalarını ve yaşamda daha etkin olmalarını sağlamak adına büyük katkısı olduğunu biliyor. Bilimsel verilerle gösterilen bu bağlantının soyut bir kavram olan duygusal zekayı somutlaştırdığını, elle tutulur, üzerinde çalışılır ve geliştirilebilir bir forma dönüştürdüğüne inanıyor.